Blog: Harrie van de Ven

Harrie van de Ven (1958, Helmond) is zijn loopbaan lang werkzaam in het onderwijs. Hij startte ooit als leraar op de basisschool. Harrie studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde. Na een periode in de basisschool werkte hij ondermeer als procesmanager Weer Samen Naar School, Consultant en Trainer, directeur Magistrum, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, waarin ondermeer de 5 Fontyspabo’s zijn ondergebracht. Sinds september 2015 werkt Harrie weer in het basisonderwijs als bestuursvoorzitter van Optimus Primair Onderwijs.

Circa elke twee weken is de nieuwe blogpost ook te volgen op Twitter.

Over dreigende tekorten aan leraren.

Het lijkt er op dat de samenleving in de gaten begint te krijgen dat in het Primair Onderwijs iets zeer …

Finland én Nederland: Ability is the consequence, not the cause of what happens in classroom.’

Recentelijk maakte ik deel uit van een delegatie van de PO Raad en het ministerie van OC&W die een bezoek …

De leerling centraal?

Afgelopen zomer publiceerde de Onderwijsraad een interessant rapport. Het draagt de titel ‘De leerling centraal? Onderwijsmensen zullen zich wellicht afvragen …

Toekomstbestendig onderwijs

Lezen  De zomervakantie is voorbij. De kinderen en de collega’s zijn met elan begonnen aan wat ongetwijfeld een mooi onderwijsjaar …

De zomervakantie begint

Het schooljaar 2016-2017 is zo goed als voorbij. Je kunt er op allerlei manieren en vanuit verschillende perspectieven op terugblikken. …

Over ongelijkheid

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is ongelijkheid in de westerse samenlevingen aan het toenemen. De Amerikaanse hoogleraar …

De eindtoets

Binnenkort maken alle kinderen van groep 8 de eindtoets. Veel scholen gebruiken de Cito Eindtoets. De eindtoets is medio jaren …

Onderwijs verdient beter

Elk tijdsgewricht kent zijn eigen symbolen, cultuurkenmerken en trends. De huidige tijd kenmerkt zich onder meer door dynamiek, drukte, prestatienadruk, …

Betekenisvol leren en de Bildung scheurkalender 2017

Het is nu voor het tweede jaar dat de Bildung scheurkalender wordt uitgegeven. 365 mensen die bij het onderwijs betrokken …