Blog: Harrie van de Ven

Harrie van de Ven (1958, Helmond) is zijn loopbaan lang werkzaam in het onderwijs. Hij startte ooit als leraar op de basisschool. Harrie studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde. Na een periode in de basisschool werkte hij ondermeer als procesmanager Weer Samen Naar School, Consultant en Trainer, directeur Magistrum, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, waarin ondermeer de 5 Fontyspabo’s zijn ondergebracht. Sinds september 2015 werkt Harrie weer in het basisonderwijs als bestuursvoorzitter van Optimus Primair Onderwijs.

Circa elke twee weken is de nieuwe blogpost ook te volgen op Twitter.

De zomervakantie begint

Het schooljaar 2016-2017 is zo goed als voorbij. Je kunt er op allerlei manieren en vanuit verschillende perspectieven op terugblikken. …

Over ongelijkheid

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is ongelijkheid in de westerse samenlevingen aan het toenemen. De Amerikaanse hoogleraar …

De eindtoets

Binnenkort maken alle kinderen van groep 8 de eindtoets. Veel scholen gebruiken de Cito Eindtoets. De eindtoets is medio jaren …

Onderwijs verdient beter

Elk tijdsgewricht kent zijn eigen symbolen, cultuurkenmerken en trends. De huidige tijd kenmerkt zich onder meer door dynamiek, drukte, prestatienadruk, …

Betekenisvol leren en de Bildung scheurkalender 2017

Het is nu voor het tweede jaar dat de Bildung scheurkalender wordt uitgegeven. 365 mensen die bij het onderwijs betrokken …

Jong professioneel kapitaal

Binnen Optimus draagt ieder op zijn of haar eigen wijze bij aan het vermogen om hoogwaardig onderwijs voor de kinderen …

De vakman, de vakvrouw.

Iedereen heeft wel een bepaald beeld bij wat een vakman of een vakvrouw is. Het gaat dan onder meer om …

De Wet Werk en Zekerheid schuurt.

Minister Asscher weet waarschijnlijk dat het Nederlands basisonderwijs van wereldklasse is. Hij begrijpt dat dat voor het overgrote deel te …

Kansenongelijkheid in het onderwijs.

De onderwijsinspectie constateert in het jaarverslag 2014-2015 dat de kansen van leerlingen steeds meer uit elkaar gaan lopen. Dat heeft …