Kerstboodschap

Het jaar 2016 is weer bijna voorbij. De tijd lijkt vleugels te hebben. In de beleving van een kind kan een jaar enorm lang duren. Denk maar eens terug aan jouw beleving van tijd in jouw eigen jeugd. Naarmate de leeftijd vordert, worden jaren in de beleving van veel volwassenen daarentegen steeds korter. Het mooie aan menszijn is dat ieder mens op geheel eigen wijze persoonlijk betekenis kan geven aan wat een jaar voor hem of haar betekend heeft.

De Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung stelde dat mensen verbonden zijn door collectieve gewaarwordingen. Begrippen als collectief onderbewustzijn en ervaringsstroom refereren hier aan. Wat zijn belangrijke collectieve thema’s die ons bezighouden? Dat zijn er vele, maar één thema manifesteert zich opvallend vaak. Tijdens onze ontmoetingen met de schoolteams, de ouders, de onderwijs-ondersteuners en de kinderen werd het begrip ‘eigenaarschap’ vaak ingebracht. Dit thema bruist, binnen Optimus, maar ook in de hele samenleving. En dat is niet voor niets zo. Eigenaarschap heeft te maken met zelfbewustzijn, met voelen dat jij er toe doet, dat jij actor bent. Eigenaarschap staat voor menselijke maat. Voor hoop en verantwoordelijkheid voor jezelf, je medemens en de natuur.

De wereld is overweldigend mooi en de tijden waarin wij leven zijn dynamisch en ongewis. Er vinden doorbrekende ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld in technologie en het politiek systeem. In de samenleving voelen grote groepen mensen zich niet langer meer vertegenwoordigd. Ze voelen zich vaak geen actor meer, niet iemand die invloed heeft en die zich eigenaar kan voelen. Ze zijn als het ware ontkoppeld.

Eigenaarschap is dan ook een belangrijk thema binnen ons koersplan “Wereldonderwijs!”. Optimus wil een organisatie zijn waarin eigenaarschap een natuurlijke basis heeft in het meest primaire proces, het onderwijs aan de kinderen. Daarvoor is eigenaarschap in de hele Optimusorganisatie nodig. Dat maakt Optimus een warme en betrokken gemeenschap, waar kinderen en volwassenen er niet alleen voor staan, waarin mensen niet ontkoppeld mogen raken. Je hoort er bij, je mag zijn wie je bent. Er is waardering voor diversiteit en eigenheid. Dat is waar wij allen voor kunnen en moeten staan. Dat is de basisvoorwaarde voor ons onderwijs en samenwerken. Eigenaarschap floreert als je er gezamenlijk aan blijft werken.

Terugblikkend op een prachtig onderwijsjaar danken wij jou voor jouw eigenaarschap, je betrokkenheid en je bijdrage aan onze organisatie. We wensen jou en degenen die je liefhebt een mooi kerstfeest en een gezond en hoopvol nieuwjaar toe.

Harrie van de Ven en Michel van den Berg
College van Bestuur

Deel dit artikel