Bestuurskantoor

De medewerkers van het stafbureau zijn ter ondersteuning van het college van bestuur (cvb).
Tevens zijn zij vraagbaak voor de schooldirecteuren.

Personeelszaken:
Paul Jetten

Directeur facilitaircentrum/bestuurskantoor
Paul Jetten

Monique Stevens Hoofd Human Resource Management.
Monique Stevens
Voorheen was Personeel & Organisatie meer een beheerafdeling, verantwoordelijk voor administratie, formatie en CAO. Met de komst van de term hrm is dat veranderd in een meer beleidsmatige afdeling: zorgen voor de nodige beleidskaders, coachen en opleiden van medewerkers, begeleiding van management en veranderprocessen. Onderwerpen waar ik in het begin de focus op leg,  zijn o.a: het opstellen van een Hr-stategisch plan, de organisatie- en managementstructuur, met daaraan gekoppeld het functiehuis, preventief ziekteverzuim, ontwikkeling van medewerkers, cultuur en mobiliteit.
Ingrid Veeke Hoofd Onderwijs
Ingrid Veeke
Werken aan de kwaliteit van het onderwijs, dat is de opdracht voor alle betrokkenen in het onderwijs en zeker voor de dienst onderwijs. De focus ligt op de kwaliteit van de opbrengsten, in de brede zin van het woord én op de kwaliteit van de professional op alle niveaus. Hoogwaardig, eigentijds onderwijs zodat kinderen met de juiste bagage hun onderwijsloopbaan kunnen vervolgen.
Secretariaat:
Elke van den Heuvel Directiesecretaresse
Elke van den Heuvel
Secretariële ondersteuning bestuurskantoor met portefeuille college van bestuur
 Brenda Guldemond Directiesecretaresse
Brenda Guldemond
Secretariële ondersteuning bestuurskantoor met portefeuille raad van toezicht
Stafmedewerkers:
 Jaap Stadelmann Stafmedewerker Huisvesting
Jaap Stadelmann
 Gerry Derks Zorgcoördinator
Gerry Derks
Voorzitter netwerk IB-ers (intern begeleiders)
Stimuleren en coördineren scholing en deskundigheidsbevordering IB-ers
Ondersteunen, instrueren en adviseren schooldirecties en -IB-ers
Contactpersooon met vertegenwoordigers van Passend Onderwijs.
 Lieke Orthopedagoog
Lieke Wellens-Hendriks
Uitvoeren van onderzoeken: capaciteitenonderzoek, didactisch-,
persoonlijkheids- en functieonderzoek
Adviseren tijdens consultatieve besprekingen met intern begeleiders en/of leerkrachten
 Peter Jilesen Stafmedewerker Communicatie en ICT
Peter Jilesen

Deel deze pagina