“Voor elke leerling een weids uitzicht!”

U werkt, samen met uw team, aan de verdere ontwikkeling van uw school. Items als methoden, passend onderwijs, formatie, evaluatie van opbrengsten, het zal allemaal de revue passeren.

Ik zou een item onder uw aandacht willen brengen dat, binnen het kader van betekenisvol onderwijs, een zeer krachtig middel kan zijn:

 Internationale samenwerkingsprojecten

Helaas neemt slechts 7% van de Nederlandse basisscholen deel aan enige vorm van internationale projecten. Maakt onbekend wellicht onbemind? Velen menen, dat deelname aan dergelijke projecten voorbehouden is aan het voortgezet onderwijs. Dat is een misvatting! Ik wil twee vormen aanduiden, die voor het basisonderwijs zeer geschikt zijn: eTwinning en Comenius schoolpartnerschappen.

 “eTwinning” is een gratis(!) online samenwerkingsverband tussen twee of meer scholen in Europa. De scholen bepalen zelf onderwerp, tijdsduur, opzet, contactfrequentie, ICT-middelen en presentatievormen. Leerlingen en leerkrachten werken samen in een afgeschermde, beveiligde omgeving, de zgn. twinspace. Presentatie in beeld, taal en geluid is mogelijk, evenals chatten binnen de beveiligde omgeving.

 “Comenius schoolpartnerschappen” tellen minimaal drie partnerscholen, duren twee jaar, moeten aan een aantal, ook administratieve, voorwaarden voldoen en worden, na goedkeuring, ruim gesubsidieerd. Naast het werken aan zelfgekozen onderwerpen zijn er ook bijeenkomsten op locatie met uitwisselingen met leerlingen en leerkrachten.

 Beide samenwerkingsprojecten worden gefaciliteerd door het Europees platform voor het Nederlands onderwijs in Haarlem. Ze vormen een krachtig middel om het onderwijs nog betekenisvoller te maken. Immers, het werk van leerlingen wordt gezien! Ook in het buitenland en via internet.

Mede door dit soort projecten worden veel onderwijsdoelen bereikt: cultuureducatie, kunstbeschouwing, burgerschap, vreemde talenonderwijs, oriëntatie op mens en samenleving, informatieverwerking, ICT, hoogbegaafdheid (in willekeurige volgorde). Inbedding in het curriculum en gebruik maken van reguliere activiteiten zijn heel goed mogelijk. De veel gehoorde opmerking “al weer wat erbij” is beslist niet aan de orde. Natuurlijk kost het wat tijd maar veel van de dagelijkse activiteiten zijn heel goed bruikbaar bij deze projecten. De school als centrum van ontwikkeling, kennis en grensoverschrijdende activiteiten, soms ook in letterlijke zin. Uw leerlingen zullen u dankbaar zijn. Voor hen levert het beslist een bijdrage aan “een weids uitzicht”.

 Veel succes en inspiratie bij uw werk.

 Collegiale groeten,

 Huub Creemers
“Vuttend” leraar basisonderwijs
Ambassadeur internationale projecten.

Tel. 0478-546 479

huubcreemers@home.nl

Voor meer informatie zie ook: www.europeesplatform.nl

Deel dit artikel