Voorzitter College van Bestuur

Optimus is een grote onderwijsorganisatie met bijna 6000 leerlingen en ca. 550 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd op 32 scholen binnen de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss. Optimus heeft vanwege de ligging te maken met twee samenwerkingsverbanden en verzorgt daarnaast onderwijs aan leerlingen op twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs in Boxmeer en in Oss. Een professioneel stafbureau biedt ondersteuning aan o.a. bestuur, management, medewerkers en externe klanten op verschillende vakgebieden.

Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor het kind staat centraal. Het strategische beleidsplan wordt voor de komende periode gekenmerkt door een stevige doorontwikkeling van de organisatie. De afgelopen jaren heeft het stellen van strategische en operationele kaders op stichtingsniveau en de implementatie hiervan op schoolniveau, de organisatie als totaal verstevigd.

De versterking richt zich op de volgende speerpunten: brede opbrengsten, continue verbetering en vernieuwing van het onderwijsleerproces, professionalisering, ouderbetrokkenheid en regionale samenwerking. Regionale samenwerking is een actueel onderwerp en speelt zich af tegen de achtergrond van een krimp in leerlingaantallen en mede daardoor teruglopende middelen. Kansen zien en benutten is zowel het adagium voor schoolleiders als voor bestuursleden. Het bestuur wil in samenwerking met maatschappelijke partners de stichting verder ontwikkelen.

Voorzitter College van Bestuur

Met een hart voor onderwijs, mensen en resultaat

 Functieomschrijving
Optimus kent een tweehoofdig College van Bestuur: Het bestuur werkt volgens een collegiaal model waarbij beide bestuurders gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de totale organisatie. In uw rol van voorzitter van het College van Bestuur richt u zich met name op de onderwijskundige portefeuille (inclusief de onderwijskwaliteitszorg) en bent u verantwoordelijk voor het strategisch onderwijskundig beleid in de breedste zin van het woord. Daarnaast bekleedt u een belangrijke in- en externe representatieve functie. Voor deze veelomvattende en verantwoordelijke functie is ruime onderwijservaring cruciaal, opgedaan in een eindverantwoordelijke rol in het onderwijs. Kennis van en ervaring met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen zijn onontbeerlijk. Het hebben van een relevant netwerk is evident.

U beschikt over een relevante afgeronde universitaire opleiding en over ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals. U bent een goede communicator, een mensgerichte leider en een koersbepaler die weet te sturen en te verbinden. U weet mensen te motiveren en bent een natuurlijk, inspirerend boegbeeld.  

Informeren en solliciteren
Optimus heeft GITP gevraagd de werving en selectie van de nieuwe Voorzitter College van Bestuur te begeleiden. Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u via www.gitp.nl/vacatures richten aan Steven Wijnheijmer en/of Anke Berden beide senior Adviseur bij GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management. Hier treft u ook een uitgebreid functie- en competentieprofiel aan. Voor meer informatie kunt u hen bellen via 030-6355213.  vacature vrz cvb

Deel dit artikel