21e eeuws leren op basisschool de Bakelgeert

Sinds een aantal maanden maken alle leerlingen van groep 4 van Basisschool de Bakelgeert in Boxmeer gebruik van persoonlijke tablets. De papieren lesboeken zijn voor de taal-, spelling en rekenlessen vervangen door een eigen tablet.

Leerkracht Frank Reinders, initiatiefnemer van het project, is zeer enthousiast over de pilot. “De kinderen zijn enorm gemotiveerd om zelfstandig aan een opdracht te werken en verwerken hun lesstof een stuk sneller. In de groep kan effectiever en efficiënter met de tijd om worden gegaan. De kinderen kunnen van minuut tot minuut gemonitord worden, zo kan de leerkracht direct zien hoe de leerling presteert en gerichte hulp bieden daar waar nodig is.”

De Bakelgeert heeft het geluk om één van de 100 scholen in Nederland te zijn, die deel mag nemen aan deze landelijke proef van de organisatie Snappet. “De leerlingen zullen in de toekomst steeds vaker met een tablet en smartphone gaan werken en dit is een ideale mogelijkheid om ze in een vroeg stadium al vertrouwd te maken met deze 21e eeuwse manier van leren” aldus Frank.

Het systeem biedt voordelen aan zowel de leerling, de leraar als de ouders. De leerling kan in zijn/haar eigen tempo en op zijn/haar niveau werken en ontvangt onmiddellijk een terugkoppeling wanneer een opdracht goed of fout is gemaakt. De leerkracht kan leerlingen monitoren en ziet hoe zij de opdrachten maken en hoe lang zij er mee bezig zijn. “Na de les hoef ik geen stapels schriften meer na te kijken en kan ik deze tijd gebruiken om de kwaliteit van de lessen te verhogen. Op mijn eigen tablet zie ik real time alle scores, waardoor ik meteen extra uitleg kan geven als dat nodig is’, aldus Frank. Voor de ouders geeft het een duidelijker en objectiever beeld hoe het staat met de leerprestaties van zoon of dochter. Tijdens de rapportgesprekken bespreken ouders en leerkrachten de resultaten van de kinderen en beslissen waar eventueel bijsturing nodig is.

De hele school is voorzien van professioneel draadloos netwerk zodat leerlingen snel iets op internet op kunnen zoeken. “Dit maakt het leren flexibel, de leerlingen kunnen bij ons overal op elk moment leren.” Na de zomervakantie zal het project worden uitgebreid naar groep 5.

In de Optimusacademie zal komend schooljaar Snappet worden opgenomen. Collega leerkrachten die kennis willen maken kunnen dat dan via de Optimus academie doen.

Deel dit artikel