Website tips

De meeste Optimus scholen maken gebruik van de WordPress website die met ondersteuning van Onderwijs Maak je Samen het afgelopen schooljaar is ingericht en in gebruik genomen. Enkele weken geleden is er middels een enquête geïnventariseerd hoe de ervaringen met de website zijn en welke functionaliteiten gemist worden. Met de opbrengsten van dit onderzoek is OMJS weer aan de slag gegaan. In de link hieronder resultaten en nieuwe mogelijkheden die beschikbaar zijn gekomen.

Website tips

Deel dit artikel