Optimus Academie 2013-2014

In het schooljaar 2013-2014 is het weer mogelijk om voor zowel individuele leerkrachten als teams te werken aan professionalisering binnen de Optimus Academie.
Daarvoor is een interessant en kwalitatief goed aanbod samengesteld dat past bij de scholingswensen die leven in de organisatie. Daarnaast is er een duidelijke verbinding met het meerjaren perspectief van Optimus.

De enquête van de HAN studenten heeft ons veel informatie gegeven die we hebben kunnen gebruiken bij de samenstelling van het aanbod maar ook bijv. voor het bepalen van geschikte tijdstippen waarop de cursussen plaats zouden kunnen vinden.
We hebben zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de wensen en adviezen die vanuit de organisatie via de enquête gekomen zijn.
Eveneens heeft er afgelopen schooljaar na iedere training of cursus een evaluatie plaatsgevonden. Ook deze gegevens zijn gebruikt in gesprekken met de aanbieders om de inhoud nog beter aan te laten sluiten en zodoende de kwaliteit te verhogen.

Het zal meteen opvallen dat de tijdstippen waarop de cursussen dit schooljaar plaatsvinden nogal afwijken van hetgeen gebruikelijk was.

Dit heeft twee redenen.

Op de eerste plaats is via de enquête door velen kenbaar gemaakt dat scholing in de avonduren ook een prima optie is.
Op de tweede plaats werkt een aantal van onze scholen met het ‘vijf gelijke dagen model’. Dat betekent dat het voor de betreffende  leerkrachten niet langer mogelijk is om op het gebruikelijke tijdstip ‘woensdagmiddag half 2’ aanwezig te zijn.

Omdat we niemand bij voorbaat uit willen sluiten van deelname aan de Optimus Academie hebben we besloten om de tijdstippen zodanig aan te passen dat alle Optimus werknemers in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan scholingsactiviteiten van de Optimus Academie.

Concreet betekent dit dat we op woensdagmiddag starten om 14.45 of 15.00 uur en dat er verschillende cursussen op een avond gepland zijn.

We hopen dat jullie zo voldoende geïnformeerd zijn en we zien de inschrijvingen na een welverdiende zomervakantie graag tegemoet.

 

Hartelijke groet,

Team Optimus Academie,

 

 Klik hier op naar de Optimus Academie te gaan

Deel dit artikel