Ambitieplan ventilatie

1 oktober 2020

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het Coronavirus. Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een significante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Desondanks zijn we het met elkaar eens dat goede ventilatie en een gezond binnenklimaat belangrijk zijn en bijdragen aan een gezonde en prettige werk- en leeromgeving.

Het College van Bestuur hecht er belang aan om een goed beeld te hebben van de huidige situatie op onze scholen. De minister heeft recentelijk ook alle schoolbesturen de opdracht gegeven om de kwaliteit van de ventilatie nog eens goed in beeld te brengen en te vertalen naar een ambitieplan. Door middel van deze brief informeren wij jullie over de stappen die al zijn gezet en de stappen die we nog gaan zetten richting de toekomst.


Geef het door