Analyse M-toetsen

28 februari 2019 om 09:00 - 15:30

Uit divers onderzoek blijkt dat opbrengstgericht werken een positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen. Opbrengstgericht werken is echter meer dan het ‘knutselen’ met cijfers en getallen. In deze cursus wordt opbrengstgericht werken benaderd zowel vanuit de didactische als de pedagogische invalshoek, kwantitatief en kwalitatief. Ook wordt het leerkracht handelen en de interactionitische processen onder de loep genomen. Onze overtuiging is namelijk dat goed leraarschap meer is dan een kunstje of een verzameling van technieken.

Het computerprogramma Cito-Lovs biedt uitgekiende mogelijkheden voor het planmatig en stapsgewijs registreren, analyseren en interpreteren op school-, groeps- en leerlingniveau. Cognitieve gegevens in combinatie met sociaal-emotionele gegevens spelen bij handelings- en opbrengstgericht werken een cruciale rol. De cursus is dan ook gericht op het optimale gebruik van het programma en de inzet van handzame en tijdbesparende modellen en werkwijzen.

Werkwijze

Gedurende de bijeenkomst maken alle leerkrachten kennis met de diepgaande mogelijkheden van het computerprogramma Cito-Lovs ten behoeve van de afstemming op groep- en leerlingniveau. Er wordt gewerkt volgens de regulatieve en evaluatieve cyclus van handelingsgericht en opbrengstgericht werken op meso (groep) en micro (kind) niveau. Leidend model is het 4 D-model: Data, Duiden, Doelen en Doen.

Opbrengst

  • Aan het eind van de cursus kunnen alle leerkrachten een diepgaande analyse maken op groepsniveau.
  •  Leerkrachten hebben inzicht in ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
  •  Leerkrachten beschikken over afstemmingsmogelijkheden op groeps- en leerlingniveau.

Het geheel stelt leerkrachten in staat tot het maken van een verantwoord groepsplan en leidt tot een verantwoorde afstemming op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen.

Locatie

Campus Grave West
Burgemeester Ficqlaan 4
Grave, 5361AX

Routebeschrijving

Geef het door