Beginnende geletterdheid

Er is nog plaats bij de cursus ‘Leesonderwijs onderbouw. Beginnende geletterdheid’. (OW 24)

Deze vindt plaats op 31 oktober en 14 november in Cuijk van 13.30 tot 16.00 uur.

Aan bod komt:

 het maken van en werken met een groepsplan
 werken met de tussendoelen beginnende geletterdheid
 afstemmen op verschillen in onderwijsbehoefte
 de voorschotbenadering en een goede afstemming met groep 3

Stimuleren van beginnende geletterdheid vergroot de kans op leessucces!

Wil jij dit ook toepassen in je groep? Schrijf je dan in.

 

Deel dit artikel