Beleidsplan Werkconcept Critical Skills

27 maart 2019

Deze week hebben zes Optimus-scholen het beleidsplan Werkconcept Critical Skills overhandigd aan het College van Bestuur. De Kreek’l (Reek), De Regenboog (Cuijk), De Sprankel (Grave), Het Telraam (Oeffelt), Sint Jozef (Velp) en Oventje (Zeeland) werken met dit dynamische concept dat eind jaren 80 in Amerika ontwikkeld is. Sinds 2007 is het in gebruik bij Optimus-scholen en nu ligt er dus een officieel beleidsdocument.

Critical Skills is niet een methode die bestaat naast de huidige methodieken, het is een grondhouding; een dynamisch werkconcept dat gaat over het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden. Het Werkconcept Critical Skills (WCS) voorziet in tools en werkprocedures om de leerlingen te coachen in hun groei en hen gericht voor te bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Essentieel leren, noemen we dat: Naast de inhoudelijke kennis, vaardigheden aanleren en een houding ontwikkelen waarmee leerlingen individueel en in een groep stevig en reflectief groeien.

WCS geniet nog maar weinig bekendheid in Nederland. Er is geen groot handboek, het is een praktijkaanpak. De zes Optimus-scholen zijn WCS-kartrekkers in Nederland, vol enthousiasme en met overtuiging. De opbrengsten wijzen uit dat het werkt en leraren, leerlingen en ouders geven aan dat het een zeer prettige en nuttige grondslag is voor het onderwijs. Kinderen laten groeien moet altijd de kern zijn van onderwijs en met Critical Skills wordt dit zondermeer centraal gezet.


Geef het door