Door Harrie van de Ven

Gedrag en gezag

4 februari 2019

Regelmatig komen in de media verhalen terug over grensoverschrijdend gedrag waar het onderwijs in ons land mee geconfronteerd wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over ouders die buitensporig veel druk zetten op de leraar inzake het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Maar ook in klaslokalen is vaker dan vroeger sprake van moeilijk gedrag. Laatst las ik een artikel over een kleuterklas waarin enkele kleuters helemaal niet meer naar de juffrouw luisterden. Ook vertelde een specialist me dat bij 70% van de leerlingen waarmee zijn samenwerkingsverband passend onderwijs in aanraking kwam gedrag in meer of mindere mate een rol speelt. Binnen het onderwijs gaat het de laatste jaren steeds vaker om gedrag. Wat is er aan de hand?

Lees verder

Geef het door