Bovenschoolse coaches en specialisten

Sinds januari 2015 zijn er twee bovenschoolse coaches (Karin Willems en Gabby ter Beek) die leerkrachten kunnen coachen en daarmee een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Mocht je interesse hebben in coaching, neem dan contact op met Monique Stevens (Hoofd HRM).

In het kader van passend onderwijs is het van belang de basisondersteuning zo goed mogelijk op orde te hebben. Soms wil je daarbij ondersteund worden door een goede observatie of een kort advies. Binnen het samenwerkingsverband kun je een beroep doen op ambulant begeleiders.


Binnen Optimus willen we kennis en ervaring van collega’s ook breder inzetten. De IB-ers ontvangen een schema met specialisten die het schooljaar 2015-2016 ingezet kunnen worden voor een kort advies.


Geef het door