Collectieve regeling

De collectieve regeling van Optimus Onderwijs

Optimus vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond blijven, maar we weten dat dit helaas niet voor iedereen realiseerbaar is. Als werkgever willen we je ondersteunen bij het voorkomen van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat we een collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten.

Individueel is het moeilijk om een dergelijke verzekering te sluiten. Enerzijds zal de premie veel hoger zijn en anderzijds krijg je te maken met mogelijke vragen over jouw gezondheid of medische onderzoeken.

Via deze collectieve regeling kun je eenmalig zonder gezondheidswaarborgen een verzekering afsluiten. Omdat het een collectieve regeling is, is de premie goedkoper dan normaal. Wil je niet of niet langer deelnemen, dan kun je dat via de afstandsverklaring kenbaar maken.

Hoofdlijnen van de regeling

De collectieve regeling van Optimus bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een verzekering die een uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (0-80% arbeidsongeschikt).
  2. Een verzekering die een uitkering geeft bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100% arbeidsongeschikt).

Voor wie?

De regeling is in principe bedoeld voor alle medewerkers van Optimus. Voor een aantal medewerkers is deelname niet interessant, denk aan de groep die op korte termijn met pensioen gaat.

Hoe hoog zijn de kosten?

Omdat het een collectieve regeling betreft is de premie relatief laag, zeker gezien de zeer uitgebreide dekking. De premie van deze verzekering bedraagt een percentage van het pensioengevend loon. Omdat de premie bruto wordt ingehouden, wordt het bruto salaris iets lager. Verlaging van het bruto salaris kan van invloed zijn op de hoogte van een WIA-, WAO- of WW-uitkering en het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.

Afstand doen van de collectieve inkomensverzekering

Iedereen die in dienst is of komt bij Optimus onderwijs wordt automatisch aangemeld. Voor alle informatie over de collectieve regeling heeft Optimus een speciale informatie site in het leven geroepen: website collectieve regeling

Ik wil niet deelnemen!

Wanneer je niet wilt deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering, dien je uiterlijk 01-05-2018 afstand te doen van jouw recht hier op:

  1. Download de afstandsverklaring
  2. Lees de verklaring goed door!
  3. Vul de gegevens in
  4. Onderteken het formulier
  5. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier vóór 01-05-2018 per e-mail naar info@optimusonderwijs.nl of stuur deze naar Optimus Onderwijs, Postbus 315, 5430 AH Cuijk

Download formulier: Afstandsverklaring collectieve inkomensverzekering

 

 

Deel deze pagina