Critical Skills op Het Telraam, Kreek’l en Sint Jozef

Om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van nu vraagt dit andere vaardigheden dan vroeger. De 21e eeuw vraagt van mensen o.a. zelfbewustzijn, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken. Het onderwijs moet daarom anders worden vormgegeven. Maar hoe dan?

Onze OPTIMUS scholen Het Telraam, Kreek’l en Sint Jozef hebben het antwoord hierop gevonden in het werkconcept Critical Skills. Hierbij worden kennis, vaardigheden maar ook zeer zeker essentiële waarden en attitudes met elkaar verbonden om kinderen voor te bereiden op de 21e eeuw.

Binnen het werkconcept Critical skills is er een samenwerkende leercultuur waarin uitdagingen, reflectie, doelgericht werken en eigenaarschap de cruciale uitgangspunten vormen.

Deel dit artikel