Executieve functies; Theorie en praktijk

15 mei 2019 om 15:00 - 17:00

Het ontwikkelen van executieve functies is van essentieel belang voor het (school)succes van kinderen. Kennis over executieve functies versterkt de kwaliteit van onderwijs. Executieve functies zijn nodig voor het aansturen van gedrag, gedachten en emoties. In sociale situaties, maar ook met betrekking tot leren. In de eenmalige bijeenkomsten hieromtrent die in de OPTIMUS Academie en op school niveau in 2016-2017 én 2017-2018 zijn gegeven is een start gemaakt rondom kennisoverdracht hieromtrent.

In deze vervolgworkshop zal uitgebreider ingegaan worden op executieve functies. Executieve functies kun je versterken door (tijdelijke) aanpassingen in de omgeving of aanleren van gedrag. De keuze van de interventie en de wijze van uitvoering zijn van wezenlijk belang voor het resultaat. Leerkrachten zijn dus ook hier van betekenis! (Zelf)kennis ondersteunt. Als je meer weet over executieve functies in het algemeen en over jouw eigen stijl in het bijzonder versterkt dat jouw handelen in de praktijk.

Wij zoeken in de workshopbijeenkomsten naar de verbinding tussen bevindingen en inzichten vanuit wetenschappelijke onderzoek enerzijds en de praktijk van het onderwijsveld anderzijds. Onderwerpen als signaleren en interveniëren zullen samen met de cursisten verder verkend worden.

DOEL

Gezien de voorspellende waarde van executieve functies is het van belang om deze in beeld te krijgen en af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind hieromtrent. Door middel van signaleren en interveniëren met hulp van theoretische en praktische kennis proberen we kinderen een of meerdere zwakkere executieve functies in ontwikkeling te brengen.

Locatie

Stafbureau

,

Routebeschrijving

Geef het door