Dag van de leraar

5 oktober 2020

Vandaag is het wereldwijd Dag van de Leraar. Vandaag staan velen stil bij het belang van het beroep van de leraar. Bij Optimus voegen we daar ook het beroep van de onderwijs­onder­steunende medewerker aan toe.
Beide beroepsgroepen zijn verbonden in de opdracht om goed onderwijs voor de kinderen mogelijk te maken. Daarbij staat de leraar in de frontlinie. Hij of zij ontmoet elke dag opnieuw de kinderen die benieuwd zijn naar de dag en naar de toekomst. De leraar ontmoet ook iedere dag de verwachtingen van de samenleving en de achterliggende hoop op een betere toekomst. De samenleving is zich er niet altijd voldoende van bewust, maar leraren zijn van onschatbaar belang voor de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook van onschatbaar belang voor de toekomst van onze samenleving.
‘Een leraar raakt de eeuwigheid, hij weet nooit wanneer zijn invloed zal stoppen.’ In de vijfde eeuw voor Christus benadrukte de Chinese wijsgeer Confucius met deze woorden al het belang van het beroep van de leraar.

Om goed onderwijs mogelijk te maken hebben leraren en hun team ondersteuning nodig.
Er zijn voorzieningen nodig, zoals bijvoorbeeld gebouwen, arbeidsvoorwaarden, schoonmaak, salarisbetaling, ICT-ondersteuning en administratie. Ook het regelen van de dagelijkse gang van zaken, leiderschap, samenwerken met de omgeving en nog veel meer andere zaken zijn nodig om goed onderwijs mogelijk te maken.
Dat gebeurt door onderwijsondersteuners met hart voor onderwijs.

Wij zijn trots op alle medewerkers van Optimus en willen onze dank en waardering voor jullie op de Dag van de Leraar graag uiten. Voor iedereen in dienst van Optimus hebben we een reep Chocolade aangeschaft.
Als je er niet te veel van eet kunnen volgens de kenners bepaalde stofjes in de chocolade je blij en gelukkig maken.

We wensen je een fijne en gelukkige dag toe.

Met vriendelijke groet,
Harrie van de Ven en Monique Donders.


Geef het door