Daltoncertificaat voor Bakelgeert

28 september 2017

Onlangs heeft het team visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de Bakelgeert in Boxmeer bezocht. Het team van de Bakelgeert heeft de afgelopen jaren het Daltonprincipe omarmd en daarmee inhoud gegeven aan het onderwijs op de school. Het visitatieteam is tot de conclusie gekomen dat het team van de Bakelgeert andermaal de licentie voor een periode van vijf jaar verdient. Dit advies is voorgelegd en besproken in de visitatiecommissie PO. Deze commissie heeft het advies van het visitatieteam over genomen en het Bestuur geadviseerd om uw licentie te verlengen. Dit advies is unaniem door het Bestuur overgenomen en de Daltonlicentie voor de Bakelgeert voor een periode van vijf jaar is verlengd.

Hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Certificaat en bewijslast


Geef het door