Aantal Leerlingen

89

Directie

Stijntje van Esch

Met ons onderwijs willen we aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. We begeleiden hen om als zelfstandige burgers te functioneren in verbinding met hun omgeving. Om de ontwikkeling van kinderen optimaal te ondersteunen, bouwen we aan vertrouwen en wederzijds respect.

Op alle gebieden gaan we uit van mogelijkheden en groeikansen. Dat zie je terug in ons contact met leerlingen en ouders en ook in de manier waarop we elkaar in ons team versterken. We gaan uit van ‘Kansrijk samenwerken’ om meerwaarde te creëren. In de vorm van combinatiegroepen en coöperatief werken in de klas, maar ook door gezamenlijke scholing met onze collega’s van de Dr. Jan de Quayschool en het delen van materialen. Ons onderwijs is zoveel mogelijk interactief en op maat, zodat alle leerlingen zich op hun eigen wijze ontwikkelen. De komende jaren gaan we ons onderwijs verder toekomstbestendig maken, o.a. door aandacht voor probleemoplossend denken, planmatig werken en integratie van nieuwe media.

In een workshop Rots en Water hebben ouders de kracht van deze weerbaarheidsaanpak zo sterk ervaren, dat ze ons vroegen of ze dat ook thuis konden inzetten. Dat vond ik een mooi voorbeeld van kansrijk samenwerken. – Nancy Brugman


Geef het door