Aantal Leerlingen

126

Directie

Cindy Langens

Onze Daltonschool werkt vanuit de waarden ‘zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, verantwoordelijkheid en reflectie’. Elke maand stellen we een andere waarde centraal en koppelen we die aan verschillende thema’s en leerdoelen. 

Bij ons krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen. Dat begint met vertrouwen en accepteren dat je ook kunt leren van fouten. Aan het eind van groep 8 gaan ze naar het vervolgonderwijs op het niveau dat bij hen past. Onze leerlingen zijn dan zelfbewust en kritisch en hebben respect voor zichzelf en anderen.

Wij zijn nieuwsgierig, staan open voor vernieuwing en stimuleren experiment. Dat vraagt om het balanceren tussen loslaten en controle, beseffen dat bij vrijheid ook afspraken horen. – Paula Visser


Geef het door