Aantal Leerlingen

207

Directie

Marijke Devillers

Leren en ontwikkelen begint bij veiligheid en geborgenheid, bij aandacht voor welbevinden en structuur. Wij besteden dan ook veel aandacht aan een fijne sfeer en aan school- en klassenmanagement. Daarbij beseffen we hoe belangrijk de rol van de leerkracht is. We leiden kinderen op tot volwassenen die de regie nemen over hun eigen leven. 

Dat gaat verder dan rekenen en taal. We observeren, gaan in gesprek en sluiten aan op leerbehoeften van kinderen. We doen recht aan verschillen en zorgen er vooral voor dat leerlingen plezier in leren ervaren. Onder andere door hen zelf vragen te laten stellen en samen te laten ontdekken. Op De Bogaard geven we met elkaar steeds verder invulling aan betekenisvol leren, waardoor leerlingen eigenaar worden van hun ontwikkelproces.


Geef het door