Aantal Leerlingen

111

Directie

Mercedes Nottet

Kinderen kunnen veel meer dan we denken als we ze durven los te laten. Leren gaat om onbevangen nieuwsgierig zijn, vertrouwen en ontdekken. Op basisschool De Bolster zijn we betrokken bij elkaar en nemen we elkaar mee in nieuwe ideeën en activiteiten. 

Samenwerken doen we van nature, zowel binnen als buiten de school. We hechten eraan dat leerlingen zichzelf zo veel mogelijk ontwikkelen vanuit eigen ruimte en op eigen tempo. De leerkracht ondersteunt dit proces en biedt de kaders.
Naast basisvaardigheden in rekenen en taal richten we ons steeds meer op de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij ze eigen leerdoelen stellen en zelfstandig werken. We laten kinderen nadenken over de manier waarop ze iets hebben aangepakt en over wat ze bereikt hebben. De komende jaren zullen we daarbij steeds meer gebruik gaan maken van vernieuwende leermiddelen, die het mogelijk maken om het onderwijs nóg beter aan te sluiten op persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen.

Bij het afscheid van een groep 8 stonden we met elkaar te genieten van de persoonlijke speeches die leerkrachten hadden voorbereid voor ieder kind afzonderlijk. Dat was hartverwarmend om mee te maken. Hier doen we het voor, dacht ik toen. Ze zijn klaar voor een volgende stap. – Mercedes Nottet


Geef het door