Aantal Leerlingen

101

Directie

Marja Brinkhoff

We zijn een school waar respect, vertrouwen en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Vanuit deze kernwaarden komen we tot goede opbrengsten. We bereiden leerlingen voor op de toekomst door ze te laten nadenken over wie ze zijn, wat ze kunnen en waarin ze ontwikkelstappen willen zetten. Daarbij zijn we steeds minder ‘onderwijzer’ en worden we coach van het leerproces van kinderen.

Kinderen krijgen hierdoor meer eigen verantwoordelijkheid en worden zo eigenaar van hun leerproces. Vanaf groep 5 zijn de kinderen dan ook een belangrijke deelnemer aan de voortgangsgesprekken. We krijgen er energie van als we zien dat er ontwikkeling is, als kinderen erin slagen om vanuit hun ‘ ow’ inzichten, kennis en vaardigheden op te doen. Onze leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs met het vertrouwen dat ze ’t gaan redden, dat ze durven te experimenteren, voldoende eigenwaarde hebben en hun talenten kunnen inzetten. Ze durven zichzelf te zijn en uitdagingen aan te gaan. De quote van Pipi Langkous ‘Ik heb ’t nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ staat symbool voor ons idealisme.

We deden eens een managementspel met ons team waarin we inzicht kregen in elkaars kwaliteiten. Het was leuk om te zien hoe verschillend we zijn en hoe we juist vanuit ieders kracht met elkaar verder kunnen komen. Ook leerlingen zetten we in hun kracht door aan te sluiten op wat ze kunnen. – Marja Brinkhoff


Geef het door