“De Digitale School”

Presentatie van “De Digitale School” in de Basisschool De Sprankel in Grave woensdagmiddag 24 april a.s. van 14.00 – 15.30 uur.

Dit omdat wij met de kinderen van de Dolfijn Plusklassen bezig zijn met een pilot met deze digitale leeromgeving. De kinderen kunnen ook thuis en op de eigen school aan de opdrachten werken, dus het leek ons zinvol jullie de kans te geven hierover meer te weten te komen. Op dit moment zijn de bovenbouwkinderen bezig met drie soorten opdrachten, n.l. Science Earth, Science Energy en Math Numbers. Ze kunnen binnen deze leeromgeving ook communiceren met elkaar. Midden april starten ook de middenbouwkinderen!

Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom: de eigen leerkrachten van plusklaskinderen, hun IB-ers, de ICT-ers en de directie van hun thuisschool en wie verder maar geïnteresseerd is. Dus meteen ook het vriendelijk verzoek om deze mail door te sturen aan mogelijke belanghebbenden.

Om genoeg koffiekopjes en stoelen klaar te hebben staan vragen wij degenen die willen komen vriendelijk om dat vooraf te laten weten via het mailadres van Ron Ghijssen, één van de initiatiefnemers:  ron@ikleerdigitaal.nl

Wij hopen je te mogen verwelkomen!

Deel dit artikel