Aantal Leerlingen

89

Directie

Leontine Weijers

Kinderen ontwikkelen zich in contact met anderen, door zelf na te denken over wat ze willen en wat ze kunnen. Op onze school willen we kinderen vooral laten leren door ervaring, door het toepassen van kennis en vaardigheden. Respect voor elkaar en acceptatie van verschillen vinden we daarbij heel belangrijke waarden. Op verschillende manieren bevorderen we de zelfstandigheid van kinderen, onder andere door gevarieerde instructie, waardoor ze op hun eigen niveau aan de slag kunnen met hun taken.

Een opa van een leerling, die ook in de dorpsraad zit, is zo betrokken bij onze school dat hij ook andere buurtbewoners enthousiast maakt om onze school op te knappen. Meedenken, verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Dat is de houding waar we blij van worden, niet alleen bij onze ouders, maar juist ook bij onze leerlingen en leerkrachten. – Mercedes Nottet

We betrekken ouders steeds nadrukkelijker bij het onderwijs en versterken het partnership met de buurt. Wat we kinderen vooral willen meegeven voor het vervolgonderwijs is dat ze niet alleen voldoende reken- en taalvaardig zijn, maar dat ze ook mondig en mediawijs zijn. Dat ze doelen kunnen stellen, kunnen samenwerken, argumenteren en presenteren. De komende jaren zullen we daarbij steeds meer gebruik gaan maken van vernieuwende leermiddelen, die het mogelijk maken om het onderwijs nóg beter aan te sluiten op persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen.


Geef het door