Aantal Leerlingen

62

Directie

Jos van Gerven

De organisatievorm van onze school uit zich in unitonderwijs. Binnen een unit werken we met meer jarengroepen. Een unit bestaat uit vier opeenvolgende jaren. Groep 1-2-3-4 vormt unit 1 en groep 5-6-7-8 vormt unit 2. Per unit werken minimaal twee personeelsleden, twee leerkrachten of een leerkracht en een onderwijsassistent. Leerkrachten fungeren als mentor, als coach en sturen waar nodig en begeleiden waar kan.

 In een unit werken en leven kinderen van verschillende leeftijden samen. Door deze samenstelling is er ruimte voor individuele aandacht en het werken op eigen niveau. Kinderen kunnen makkelijk aansluiten bij instructiegroepen op hun eigen niveau. Deze vorm van onderwijs vraagt om een positief pedagogisch klimaat: een omgeving waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Kinderen hebben inspraak in hun leerstofaanbod, de leerkracht beslist over het leerstofaanbod. Daarmee begeleiden we de leerlingen bij het proces om steeds meer eigenaarschap over het eigen leerproces te kunnen nemen. Ze leren zelf keuzes te maken en grip te krijgen op wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen leren.


Geef het door