Aantal Leerlingen

139

Directie

Astrid Bakker

Kinderen van nu zijn de wereldburgers van morgen. De steeds complexer wordende samenleving vraagt een palet van vaardigheden zoals zelfbewustzijn, kritische denkvaardigheden, oplossingsvaardigheden, zelfverantwoordelijkheid, creatieve vaardigheden en het vermogen om samen te kunnen werken. De Kreek’l maakt daarvoor gebruik van het werkconcept Critical Skills.

Dat gaat uit van een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander tot uitdrukking komt. Wij bieden leerlingen uitdagende vragen in telkens wisselende kernconcepten, waarmee ze zelfstandig of samen aan de slag kunnen. Leerlingen leren dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn, leren verbanden te leggen en maken gebruik van ICT. Vragen die telkens terugkeren zijn: wat weet ik al, wat wil ik leren en hoe wil ik leren? We besteden veel aandacht aan positief gedrag, eigenaarschap en resultaatgericht werken. Ons team weet goed af te stemmen op het welbevinden van kinderen. Gaat de duim omhoog, dan is het oké, gaat de duim naar beneden, dan wordt daar meteen iets mee gedaan.

Een leerling van groep 5 werd in de leerlingenraad gekozen. Bij de presentatie van de leerlingenraad aan de ouders moest het meisje huilen, omdat zij zich onzeker voelde. Maar hoe mooi was het om datzelfde kind eind groep 8 blakend van zelfvertrouwen de school te zien verlaten. Daar doen we het voor. – Piet de Jongh


Geef het door