Aantal Leerlingen

275

Directie

Marjo Boef

Basisschool de LenS is een basisschool voor leerlingen in het dorp Mill. Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. We realiseren goed, eigentijds onderwijs en creëren een kansrijke leeromgeving voor onze leerlingen. De balans tussen de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen is daarbij de basis. De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. We hebben hoge verwachtingen en proberen het maximale uit iedere leerling te halen. Als school ontwikkelen we ons naar toekomstgericht en kindgericht onderwijs. We werken in bouwen en groepsdoorbrekend.

Wij handelen bij ons op school vanuit respect. Vertrouwen geven en krijgen, en het bieden van veiligheid zijn belangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen evenals samenwerken en zelfstandigheid. Dit komt tot uiting in de positieve sfeer binnen de school en de duidelijke afspraken
die we met elkaar gemaakt hebben. We hebben een open en positieve houding, hebben aandacht voor elkaar, we luisteren naar elkaar, we zijn eerlijk en (onder)steunen elkaar.
We geven kinderen vertrouwen en laten elk kind in zijn waarde. We spelen in op kwaliteiten van kinderen.
Voor ons mag elk kind  zichzelf zijn. Ons streven is dat ieder kind zich geborgen voelt bij ons op school.

Voor ons betekent werken op Basisschool De LenS werken vanuit het hart.
Met groot enthousiasme werken we aan de ontwikkeling van onze school.
We kijken naar kansen en mogelijkheden en vinden het een uitdaging om kinderen een leerzame, fijne en inspirerende tijd te bieden.


Geef het door