Aantal Leerlingen

44

Directie

Conrad Sommerdijk

Onze dorpsschool is nauw verbonden met de collegascholen St. Lambertus en Klim Op. Samen vormen wij een ‘kindlandschap’ in de driehoek Megen, Haren en Macharen.

 

We vormen één team met één directeur en dezelfde inhoudelijke aanpak. Vanuit krachtenbundeling bieden we samen alle faciliteiten voor brede ontwikkeling, betekenisvol leren en passend onderwijs. Hoewel elke school zijn eigen dorpseigen kenmerken heeft, focussen we vooral op samenwerking vanuit gedeelde waarden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen ervaren. Daarnaast willen we op alle niveaus verbondenheid realiseren. Partnerschap vormgeven met ouders en instellingen uit het dorp en samenwerken met collegascholen, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Om goed onderwijs te waarborgen, versterken we de lerende houding van onze professionals en wisselen we kennis uit tussen de 3 scholen.

Leerlingen en leerkrachten geven een impuls aan hun ontwikkeling als ze ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen en als ze vanuit nieuwsgierigheid tot nieuwe inzichten komen. – Wim Spijkerboer


Geef het door