Aantal Leerlingen

49

Directie

Ton Hovens

Ieder mens is uniek. Dat is het belangrijkste Jenaplan principe van waaruit we werken. Daarnaast vormen eigenaarschap en vertrouwen de basis van ons onderwijs. We gaan uit van goede bedoelingen en hebben positieve verwachtingen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten in stamgroepen bij elkaar. 

We zijn een leef- en werkgemeenschap waar alles samenkomt wat kinderen later nodig hebben om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Vanuit wereldoriëntatiethema’s besteden we aandacht aan rekenen, taal, experimenteren en techniek. Als kinderen kennis en vaardigheden in samenhang ervaren, zullen ze beter in staat zijn om richting te geven aan hun eigen leren. We bieden dan ook een betekenisvolle leeromgeving waarin ruimte is voor re reflectie, feedback en samenwerking. We gaan met leerlingen in gesprek over wat ze hebben bereikt en nog willen ontwikkelen. Ze leren spelenderwijs en werken doelgericht aan taken. Maar er is ook elke week ruimte om te vieren in weekopening en –sluiting.

Bij ons jubileum ‘25 jaar Jenaplanschool’ vertelde iemand over de werking van het brein. We kregen toen de bevestiging dat positieve gedachten het lerend vermogen versterken. Wij zien spel en vieren dan ook als onmisbaar bij het behalen van resultaten. – Ton Hovens


Geef het door