Aantal Leerlingen

234

Directie

Michel van der Kraan

Wij geloven in ‘Vrijheid in gebondenheid’. We bieden ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maken afspraken met kinderen over hun doelen en stimuleren eigenaarschap over het leerproces. Hoe vond je het gaan, wat heb je bereikt, wat heb je voor hulp nodig en wat ga je doen? 

Door taken en opdrachten geven we sturing en bieden we kaders. Het is aan de leerlingen om te bepalen hoe zij de taak uitvoeren. We scheppen een open en positief leerklimaat, waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het leren van kinderen. Als wij oudergesprekken hebben, zitten kinderen er gewoon bij. En de leerlingenraad praat met de directeur over wat er mogelijk beter kan op school. Wat wij willen bereiken is dat kinderen het maximale uit zichzelf halen en zich durven te presenteren vanuit positieve eigenwaarde. Naast aandacht voor basisvaardigheden richten we ons op talentontwikkeling, of dat nu op creatief vlak is of in sport.

Wij organiseren in onze school talentendagen met vernieuwende workshops. Het is prachtig om te zien hoe kinderen hierin samenwerken en initiatief nemen. – Directeur


Geef het door