Aantal Leerlingen

143

Directie

Anja Selten

De Regenboog wil kinderen een inspirerende omgeving bieden vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vernieuwend onderwijs. Betrouwbaarheid, passie en verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Het onderwijs op de Regenboog sluit zo nauw mogelijk aan op wat kinderen nodig hebben. 

Vertrouwen in eigen kunnen is daarbij de basis. Vandaar dat we kinderen zoveel mogelijk succeservaringen laten opdoen. Ons streven is de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen vanuit respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. We gaan uit van kansen en benutten deze. We zijn ambitieus en spreken hoge verwachtingen uit. In onze leer- en leefgemeenschap versterken we eigenaarschap, door aandacht voor persoonlijke leerdoelen en vaardigheden voor de 21e eeuw. We sturen op verwachtingen en versterken wat goed gaat. We bieden zorg op maat. We hebben een passend aanbod voor kinderen die spraak- en taalondersteuning nodig hebben. We versterken de weerbaarheid van leerlingen en bieden extra uitdaging voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast zoeken we verbinding met onze directe omgeving door samenwerking met kinderopvangorganisaties, wijkinstanties, de ouderkamer en taallessen voor ouders. Op de Regenboog laat je zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt!

Om gezond eten te bevorderen, organiseerden we een ‘ren je rot’ quiz samen met leerlingen en ouders. Met deze ludieke spelvorm bereikten we dat onze boodschap overkwam: wat is een gezonde lunch tijdens de pauze op school. Iedereen was na afloop blij met de gezonde prikker en onze positieve benadering van het onderwerp. – Team De Regenboog Cuijk


Geef het door