Aantal Leerlingen

380

Directie

Hilde van Eldonk

We hebben oog voor zowel het grote als voor het kleine. We kijken naar wat een kind nodig heeft en passen daar ons onderwijs zoveel mogelijk op aan. Tegelijk draait het bij ons ook om samenwerking. Elkaar aanvullen vanuit eigen kwaliteiten. Dat geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. We beseffen dat iedereen verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, maar ook voor het geheel. Eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren we op alle niveaus.

We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen en hetzelfde doen we in de units en met de hele school. De vraag is telkens: hoe maken we zichtbaar wat we willen bereiken, hoe kunnen we continu verbeteren? Om de rekenopbrengsten te vergroten, hebben we samen met ouders afgesproken dat zij onderdelen uit de methode thuis met hun kinderen behandelen. Zo betrekken we ouders actief bij het onderwijs. Onze ambitie voor de komende jaren is om het lerend vermogen van leerlingen nóg verder te versterken en om onszelf uit te dagen grenzen te verleggen.

Wanneer onze leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan, hebben ze een onderzoekende houding, weten ze wat ze kunnen en willen ze zichzelf verbeteren.

Als directeur vroeg ik me af hoe we met elkaar ambities konden verwezenlijken, zoals we die in de stichting hadden besproken. Na een studiedag over continu verbeteren, had een leerkracht bij terugkomst al een vertaalslag van die ambities gemaakt voor haar klas. Kleurrijk uitgewerkte doelen en klassenafspraken. Dit initiatief vormde de basis voor onze schoolambities en was voor mij het bewijs dat de mooiste ontwikkelingen vanuit eigenaarschap ontstaan. – Hilde van Eldonk


Geef het door