Aantal Leerlingen

55

Directie

Jos van Gerven

De organisatievorm van onze school is unitonderwijs. Binnen een unit werken we met meerdere jarengroepen binnen een klas. Een unit bestaat uit vier opeenvolgende jaren. Groep 1-2-3-4 vormen unit 1 en groep 5-6-7-8 vormen unit 2. Per unit werken minimaal twee personeelsleden; twee leerkrachten of een leerkracht en een onderwijsassistent. Hierdoor kunnen kinderen heel goed begeleid worden. De ene leerkracht geeft instructie en de andere leerkracht zorgt voor de begeleiding van de zelfstandig werkende leerlingen. Leerkrachten fungeren als mentor, als coach. Zij sturen waar nodig en begeleiden waar kan. 

In een unit werken en leven kinderen van verschillende leeftijden samen. Door deze samenstelling is er juist ruimte voor individuele aandacht en het werken op eigen niveau. Kinderen kunnen makkelijker aansluiten bij (kleine) instructiegroepen op hun eigen niveau. We zien nu dat kinderen ook aansluiten bij een instructie van een niveau hoger, omdat ze de uitdaging zoeken. Of dat kinderen aansluiten bij een instructie van een niveau lager, omdat ze de herhaling willen krijgen. Ook komt het voor dat een kind voor een vakgebied op een ander niveau leert. We kunnen door het unitonderwijs beter afstemmen op de behoefte van het kind. De leerlingen hebben keuzevrijheid binnen het door de leerkracht geselecteerde leerstofaanbod. We begeleiden de leerlingen in zijn/haar mogelijkheden om steeds meer eigenaarschap over het eigen leerproces te gaan nemen. Ze leren zelf keuzes te maken en grip te krijgen op wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen leren.


Geef het door