Aantal Leerlingen

240

Directie

Rianda School

We willen dat onze school in de eerste plaats een plek is waar kinderen het fijn vinden om te zijn en waar ze zich kunnen ontwikkelen vanuit eigen waarde en oog voor de ander. Door vertrouwen uit te dragen, stimuleren we dat kinderen het vertrouwen in zichzelf versterken. 

Ons uitgangspunt is dat iedereen uniek is en dat je goed bent zoals je bent. We maken steeds meer werk van talentontwikkeling en stemmen afloop onderwijsbehoeften van leerlingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de high five aanpak voor hoogbegaafde jonge kinderen. We willen dat leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Rekenen en taal horen daarbij, maar ook beweging, creativiteit en samenwerkingsvaardigheden. We gaan het onderwijs betekenisvol maken door uitdagende onderzoeksvragen, waarmee kinderen aan de slag gaan en stimuleren eigenaarschap over het eigen leerproces. Daar betrekken we ook ouders actief bij. We zetten ramen en deuren open naar de omgeving om ons onderwijs te verrijken.

We voerden voorlopige adviesgesprekken met ouders van groep 8 leerlingen, waar de leerlingen zelf ook bij zaten. Na afloop van een gesprek zag ik een jongen huppelend en springend naar buiten rennen. Zo blij was hij dat hij zijn doelen gehaald had en kon doorstromen naar zijn gewenste vervolgonderwijs. Ik zag een kind dat trots was en bewust van zijn eigen inzet. Kinderen kunnen gewoon veel meer dan je denkt als ze de ruimte krijgen. – Rianda School


Geef het door