Aantal Leerlingen

192

Directie

Céline Ploeger

Als Kindcentrum zijn wij een ontmoetingsplek voor alle kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. We ondersteunen en begeleiden kinderen bij de totale ontwikkeling. Begrip en respect voor elkaar zijn hierbij cruciaal.  

Een veilig pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde om te komen tot leren. We realiseren een kwalitatief hoogwaardige pedagogische relatie tussen de leerkracht/medewerker en het kind, we benaderen positief en ondersteunen het kind. In onze speel- en leeromgeving gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving. We hebben vertrouwen in kinderen dat zij iets willen leren en ergens goed in willen zijn. We creëren een sfeer die kinderen helpt open te staan om nieuwe, zinvolle dingen te leren. 

Onze kernwaarden zijn: samenwerken, respect, verantwoordelijkheid, plezier en vertrouwen.


Geef het door