Aantal Leerlingen

65

Directie

Noortje Rutten

Onze leerlingen voelen zich thuis bij ons op school. Dankzij een prettige sfeer en respectvolle omgangsvormen voelen ze zich gewaardeerd en gemotiveerd, wat de resultaten van kinderen ten goede komt.

We vernieuwen ons onderwijs voortdurend, waarbij we naast de kernvakken ook aandacht geven aan samenwerken, creativiteit en burgerschapsvorming. We hebben een jong en gedreven team en werken groepsoverstijgend in combinatieklassen. Kinderen werken op drie niveaus zelfstandig aan hun taken, waarbij ze afhankelijk van hun leerbehoeften verkorte of verlengde instructies krijgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en de ander willen leren kennen, zodat ze vanuit eigen kracht en zonder oordeel hun rol in de samenleving vervullen.

Waar ik trots op ben, is dat onze teamleden een goed beeld hebben van hun kwaliteiten en bereid zijn om elkaar hierop aan te vullen. Dat is precies wat we voor leerlingen ook wensen. – Elly Mikkers


Geef het door