Aantal Leerlingen

515

Directie

Wim Spijkerboer

Onze leerlingen gaan graag naar school. Er is veel aandacht voor het welbevinden, de betrokkenheid en het betekenisvol leren. Dat vinden we belangrijk, omdat we daarmee de brede (persoons)ontwikkeling van leerlingen ondersteunen en uitdagen. Eigenaar zijn van je eigen leerproces staat bij ons centraal, zowel op kind-, leerkracht-, als managementniveau. 

De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, zoals bijvoorbeeld reflecteren, feedback geven en ontvangen en doelen stellen, krijgen bij ons op school veel aandacht. Wij hebben de ontwikkeling van onze leerlingen en de te behalen doelen duidelijk in beeld. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat kinderen die doelen zelf in beeld hebben. In kindgesprekken geven kinderen aan hun ouders en leerkracht aan waar ze staan, waar ze trots op zijn, welke verwachtingen ze hebben, waar ze iets kunnen verbeteren, wat ze nodig hebben en van wie. Samen – leerlingen, school en ouders – zijn we verantwoordelijk om het beste uit het kind, onszelf en elkaar te halen.

Eerst hadden we het gevoel dat we alles uit de kast moesten halen om de kinderen te laten leren. Nu we het kind anders betrekken bij zijn eigen leerproces, lijkt het kind meer op ‘aan’ te staan wat betreft zijn eigen ontwikkeling. Dat werkt stimulerend voor de kinderen en ook voor de leerkrachten. – Jack Daalmans


Geef het door