Aantal Leerlingen

50

Directie

Ton Hovens

We zijn een christelijke basisschool met een brede blik. Bij ons is iedereen welkom.

Ons onderwijs sluit aan bij moderne vormen van leren en bij de ontwikkeling van ieder kind, onder andere door leerarrangementen in verschillende niveau- en interessegroepen. Er is ruimte voor inbreng van kinderen en ze leren al jong zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Naast het bereiken van de kerndoelen vinden we vorming uitermate belangrijk. Hoe ga je met elkaar om, hoe maak je de juiste afwegingen, hoe ga je in verbinding met jezelf en anderen?

Als leerlingen weten wie ze zijn, staan ze ook sterker in hun leerproces. Ze stellen eigen doelen en bepalen hoe ze die bereiken. Daarbij houden ze een eigen portfolio bij. Voor ons zijn samenwerking en respect cruciale waarden. Leren doe je in relatie met anderen. En je kunt elkaar aanvullen vanuit eigen talenten.

Toen de uitslagen van de citotoets bekend werden, zat iedereen in gespannen afwachting. Al gauw werd duidelijk dat onze leerlingen het heel goed hadden gedaan. Een bevestiging dat kinderen goed in hun vel zitten en verwachtingen hadden waargemaakt. – Ton Hovens


Geef het door