Aantal Leerlingen

207

Directie

Lonneke Hubers

durven aan te geven wat ze kunnen en wat ze willen. We willen dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en met en van elkaar leren. We hebben passie voor ontwikkeling en verenigen het beste van twee werelden. We bieden een warm pedagogisch klimaat en zijn actief gericht op resultaat. 

In ons kindcentrum zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep, waardoor we meer tijd hebben voor extra individuele ondersteuning. We bieden structuur en rust, vanuit duidelijke positieve verwachtingen. We communiceren open met elkaar, met leerlingen en ouders en met onze partners van de kinderopvang. Aandacht voor basisvaardigheden gaat bij ons hand in hand met aandacht voor brede ontwikkeling, waarmee we kinderen voorbereiden tot zelfstandige wereldburgers, die kunnen omgaan met onzekerheden en veranderingen. Als kinderen straks naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn ze zelfkritisch, nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en hebben ze oog voor een ander.

Ik heb ervaren hoe je vanuit verschillen in opvatting juist tot samenwerking kunt komen. Dat vraagt écht luisteren en de wil om samen voor hetzelfde doel te gaan. Als je dat doet, krijg je er plezier en saamhorigheid voor terug. – Stijntje van Esch


Geef het door