Aantal Leerlingen

144

Directie

Véronique van Veldhoven

Onze school ontwikkelt de komende jaren door naar een Integraal Kindcentrum. In een kindcentrum werken we samen met een opvangorganisatie volgens één pedagogische visie. Vanuit de waarden veiligheid, verbinding en (zelf)verantwoordelijkheid stellen we kinderen in staat om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Dat doen we aan de hand van doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Voor ons geldt dat we in partnerschap met anderen de allerhoogste kwaliteit willen bieden in vorming en onderwijs. Daarbij besteden we aandacht aan een prettige en veilige sfeer volgens de principes van de Vreedzame School. Als het gaat om de ontwikkeling van kinderen, vinden we het vooral van belang dat ze zich durven te presenteren, dat ze oog hebben voor een ander en hun omgeving en dat ze een eigen mening vormen. Daarom besteden we naast de kernvakken veel aandacht aan podiumkunsten, talentontwikkeling en creativiteit.

Bij het afscheid van groep 8 tijdens de Slotdag, verlieten kinderen onze school die een uitzonderlijke groei hadden doorgemaakt op alle gebieden. Dat was een moment dat voor ons alles op z’n plaats viel. We waren blij dat we daar met ons team een bijdrage aan geleverd hadden. – Peter de Klein


Geef het door