Aantal Leerlingen

85

Directie

Sascha van Sinten

Basisschool de Zonnewijzer is er voor onderwijs in Westerbeek. We willen een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar het eigene van ieder wordt erkend en gerespecteerd.

We benutten hierbij de talenten van leerlingen, leerkrachten, ouders, ondernemers en verenigingen en werken daarnaast samen met partners verbonden aan de school om ouders te kunnen ondersteunen.

Wij zien onszelf als onderwijskundige professionals die in partnerschap met het kind, ouders en omgeving een passend aanbod kunnen bieden. We bieden een veilige en stevige basis waarbinnen kinderen kunnen floreren in hun individuele ontwikkeling en halen het beste uit ieder kind zodat zij voorbereid zijn op de veranderende maatschappij.

Basisschool de Zonnewijzer is een organisatie waarin collega's professioneel samenwerken, gerespecteerd worden en elkaar aanspreken op hun expertises en kwaliteiten. Wij dragen zorg voor elkaar als team en creëren daardoor een veilige basis voor onze leerlingen en collega’s.

 

Onze missie

We helpen je graag in het groeien en ontwikkele tot je mooiste 'ik'.

Daag jezelf uit.

Onze visie

Op basisschool de Zonnewijzer bieden we kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, zodat kinderen zich autonoom en competent voelen.

Relatie, autonomie en competentie zijn de drie psychologische basisbehoeften om ontwikkeling en motivatie te kunnen waarborgen.

Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.

Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoefte dan is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.


Geef het door