Deep learning op de Bogaard

Op de Bogaard zijn we de afgelopen twee jaar bezig geweest met de implementatie van NPDL. Op dinsdag 12 september hebben onderstaande waarderingscriteria geleid tot certificering. Een mooi resultaat en input om de ingeslagen weg te blijven volgen.

Waarderingscriteria scholen zijn:  

  • Hoe is vorm gegeven aan innovatie; is de Learning Case een duidelijke voorbeeld van Foster 21 Century Learning for 21st Century Students
  • Is er rendement bij leerlingen zichtbaar: op welke wijze is aandacht besteed aan ‘Students as Leading Learners;’hoe is het vorm gegeven en welke ontwikkeling is hiervan bij leerlingen te zien?
  • Is Continues Improvement waarneembaar in de mindset van leerkrachten (samen steeds wijzer; onderzoekende en veranderkundige cultuur) een de aanpak binnen de school; (planmatige aanpak, duidelijke vervolgstappen, inzet inquiry cirkel)?

Onze ontwikkeling:

  • Welke onderdelen van de NPDL Design Rubric (New Pedagogies, Leverage Digital, New Partnership & Learning Environments zijn zichtbaar in de Learning Case en hoe kan de ontwikkeling van deze NPDL hefbomen gewaardeerd worden?
  • Welke onderdelen van de NPDL School Conditions (visie op diep leren, leiden van verandering, ontwikkeling leercultuur, Capacity Building, eetinstrumenten/ evaluatie & inzet digitale middelen) zijn zichtbaar in de schoolontwikkeling en hoe heeft dit het onderwijs versterkt?

Wat zijn NPDL C’s?

NPDL geeft concreet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes ‘C’s: Character, Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity en Citizenship.

Deze zes Deep Learning Skills komen op een betekenisvolle manier en in samenhang aan de orde binnen NPDL. Ze worden verbonden met inhoudelijke doelen die afgeleid zijn van de kerndoelen. Leerkrachten ontwerpen samen leertaken die kinderen stimuleren om hun deep learning skills te ontwikkelen en om tot diep leren te komen.

De ontwikkelingen van kinderen ten aanzien van deze zes C’s worden gevolgd met behulp van Learning Progressions. Voor iedere ’C’ zijn Learning Progressions omschreven, waarin wordt aangegeven hoe leerlingen zich op deze vaardigheden ontwikkelen.

Deel dit artikel