Den Omgang

Waar kinderen samen leren – We werken volgens de Dalton principes. Dat wil zeggen dat we ons onderwijs doelmatig en resultaatgericht inrichten en dat leerlingen heel gericht en vanuit eigenaarschap met hun leerdoelen aan de slag gaan.

18343926165_ba4bde7f1c_z

De driehoek leerlingen-ouders- leerkrachten is voor ons basis van ons handelen. We geven niet alleen ruimte, we bieden ook strakke kaders waarbinnen kinderen tot leren komen. Ons reken- en taalonderwijs is van goed niveau en strak georganiseerd. Daarnaast voeren we steeds meer vernieuwende benaderingen in, waarmee leerlingen op een samenhangende en betekenisvolle manier leren. Onder andere door onderzoeksvragen te formuleren waarmee ze worden uitgedaagd om zelfstandig antwoorden te vinden. We begeleiden kinderen om vanuit ik-doelen zelfstandig keuzes te maken, om verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en te reflecteren op hun leerproces. Wat kan ik al? Wat wil ik leren? Wat heb ik daarvoor nodig? Ons team is bevlogen en draagt dat over op leerlingen en hun ouders. We zien prestaties toenemen als kinderen met enthousiasme willen leren. De komende jaren gaan we onze Dalton pijlers nóg meer aandacht geven en uitdragen waar we goed in zijn.

Tijdens de Talentendagen merkten we weer hoe leuk kinderen het vinden als ze iets mogen presenteren vanuit hun eigen kwaliteiten en interesses. Dat plezier en die bevlogenheid willen we elke dag wel tot stand brengen. Immers, kinderen leren des te beter als ze positief en vol vertrouwen zijn.
– Jeroen Ulijn

Feiten

NAW

Aantal Leerlingen:
214
Directie:
Riemer Kramer
Riet van Berkel (adj)
Den Omgang
Bossestraat 8b
5374 HT Schaijk
T: 0486-461283
F: 0486-461249
E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
W: www.bsdenomgang.nl

Deel dit artikel