Doe mee aan PO-Actief!

Voor medewerkers van 45 jaar of ouder: Doe mee aan PO-Actief!

Iedereen wil graag met plezier en op een gezonde manier aan het werk blijven.

Bij OPTIMUS besteden wij daar aandacht aan. Dat is niet alleen goed voor de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen, maar ook voor jou als medewerker.

Wat houdt PO-Actief in?

Alle medewerkers van 45 jaar of ouder zijn op 14 januari via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan PO-Actief. PO-Actief start met een digitale vragenlijst, de Workability Index.

Met deze vragenlijst wordt op eenvoudige wijze het risico op uitval getest. Een risico waar je je mogelijk niet van bewust bent en dat door vele factoren beïnvloed wordt. Factoren zijn bijvoorbeeld: competenties, gezondheid, waarden/normen en motivatie, maar ook de lichamelijke en psychische eisen van het werk, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving.

Preventieve aanpak

Door het zo vroeg mogelijk signaleren van een verhoogd risico op uitval, is een preventieve aanpak nog mogelijk. Als bij jou zo’n risico is geconstateerd, dan neemt de arbeidsdeskundige van het vervangingsfonds contact met jou op. Dit verloopt anoniem zonder tussenkomst van de werkgever. Deze helpt je met het in kaart brengen van de oorzaak van het aanwezige risico. Ook bekijk je samen hoe dit risico preventief kan worden aangepakt. Aan bod komen dan maatregelen die je kunt nemen om het risico te beperken of zelfs helemaal weg te nemen.

Je beslist zelf of je met deze maatregelen aan de slag wilt gaan. Het kan zijn dat hier begeleiding (interventie) door een deskundige bij nodig is. De arbeidsdeskundige kan je hierin adviseren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Op een gezonde en prettige manier jouw werk blíjven doen?

Vul dan de vragenlijst in!

Met vriendelijke groet,
Monique Stevens
Hoofd HRM
OPTIMUS primair onderwijs

Deel dit artikel