Aantal Leerlingen

97

Directie

Stijntje van Esch

We zijn een echte dorpsschool waar mensen zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn. We werken nauw samen met de Akkerwinde in Vianen. Onze opvatting is dat kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn en zich van nature willen ontwikkelen. Vandaar dat we dat actief aanwakkeren in ons onderwijs. 

We bieden kinderen mogelijkheden om zelf te ontdekken en op verschillende manieren kennis en vaardigheden te verwerven. Daarbij stemmen we de instructie af op de leerbehoefte van de leerling. Het draait bij ons sterk om verbinding. Dat zie je terug in de manier waarop we samenwerken met ouders, hoe we kinderen betrekken bij het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en hoe we binnen het team elkaar opzoeken en versterken. Ook stimuleren we dat leerlingen van de bovenbouw activiteiten doen met kinderen van de onderbouw, waarbij ze een coachende rol vervullen en verantwoordelijkheid leren nemen. De komende jaren gaan we ons onderwijs verder toekomstbestendig maken, o.a. door aandacht voor probleemoplossend denken, planmatig werken en integratie van nieuwe media.

We zijn in Beers gestart met theaterlezen met kinderen. Dat was een schot in de roos. Waar ze eerder weerstand hadden, hebben ze nu weer zin om te lezen. Een mooi voorbeeld hoe je leren betekenisvol kunt maken. – Nancy Brugman


Geef het door