E-learning modules in Academie

Komend schooljaar gaan we starten met het inzetten van e-learning modules ten behoeve van verdere professionalisering van al onze collega’s. Daarvoor zijn afgelopen week de onderhandelingen met Heutink ICT succesvol afgerond. Het Nederlandse woord voor e-laerning is online leren. We gaan de hedendaagse mogelijkheden inzetten om elke leerkracht de gelegenheid te geven zich op eigen niveau, eigen tempo en eigen interesse te bekwamen op een tijdstip en locatie waar het hem of haar het beste uitkomt. Naast deze e-learning module zal ook het offline aanbod Onderwijs en ICT blijven bestaan.

 

Deel dit artikel