Een kijkje in de Opleiding tot Rekenspecialist

“Ik word er enthousiast van, ik ga met veel energie en zin om te werken naar huis”

“Ik word er enthousiast van, ik ga met veel energie en zin om te werken naar huis”

Dit schooljaar zijn 20 enthousiaste leerkrachten en intern begeleiders aan de Optimus Academie gestart met de opleiding tot rekenspecialist. Zij professionaliseren zich binnen het rekenonderwijs en werken aan een rekenbeleidsplan voor de eigen school. Na vier opleidingsdagen is het tijd om de tussenbalans op te maken. De groep is groot en er is iedere keer veel nieuwe informatie te geven, te verwerken en uit te wisselen. Dit zorgt voor dynamiek, betrokkenheid, energie en steeds een voldaan gevoel aan het einde van een opleidingsdag.

Tot nu toe…

In januari 2015 is de opleiding gestart vanuit de vraag ‘wat is goed rekenonderwijs en wat doen rekensterke scholen?’ Samen hebben we in beeld gebracht welke aspecten binnen de school bijdragen aan goed rekenonderwijs en wat daarbij cruciaal is. De modellen uit het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) zijn gebruikt als basis om het eigen rekenonderwijs en de instructievaardigheden verder te versterken. Hierbij is ook specifieke aandacht geweest voor de basisvaardigheden van rekenen in de groepen 1 tot en met 4. Daarnaast hebben de deelnemers zicht gekregen op de sterke en minder sterke kanten van het rekenonderwijs op de eigen school middels een trendanalyse en een kwalitatieve analyse

“Zeer goede opbouw voor je eigen ontwikkeling. We worden meegenomen in een proces en dit voelt als een doorgaande lijn.”

“Zeer goede opbouw voor je eigen ontwikkeling. We worden meegenomen in een proces en dit voelt als een doorgaande lijn.”

Deel 2

De tweede helft van de opleiding staat meer in het teken van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat is dyscalculie? Hoe ga je om met sterke en zwakke rekenaars in je groep? Hoe zetten we de referentieniveaus goed in op school en hoe zorgen we dat we vroegtijdig signaleren? Zo werken we tijdens de opleiding aan het rekenen op schoolniveau, groepsniveau én leerlingniveau.

Wij zijn blij met deze leergierige, enthousiaste groep en kijken uit naar de tweede helft. Maar voor nu wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie toe!

Marian Calis en Marleen Kock

“Een verrijking voor mijn rekenonderwijs en het rekenonderwijs op onze school!”

“Een verrijking voor mijn rekenonderwijs en het rekenonderwijs op onze school!”

Deel dit artikel