Eigenaarsschap

Eigenaarschap is een belangrijk onderwerp binnen de huidige ontwikkeling van het onderwijs. We willen graag dat kinderen mede-eigenaar zijn van hun leerproces en zoeken naar wegen om dat te realiseren. Binnen Optimus zijn we al langer bezig om meer grip op het thema eigenaarschap te krijgen. Wat verstaan we eigenlijk onder eigenaarschap?

Nadie Pittens, een van onze leerkrachten en masterstudent Onderwijskunde, heeft zich verdiept in het thema. Zij heeft een theoretisch kader uitgewerkt en het concept Eigenaarschap vertaald naar een werkbare definitie. Het filmpje maakt e.e.a. duidelijk. Haar volledige notitie is te vinden op het portaal.  Mocht je meer informatie willen mail dan naar info@optimusonderwijs.nl

Deel dit artikel